Sıkça Sorulan Sorular:

18 yaşından küçüğüm, yine de katılabilir miyim?

– Programa yalnızca 18+ kişiler başvurabilmektedir.

Oyun sektörüne yönelik fakat oyun olmayan bir iş fikri ile başvurabilir miyiz? 

– Evet, iş fikri detaylarınız değerlendirilip, onaylandıktan sonra inkübasyon ve inkübasyon sonrası ekipler arasına katılabilirsiniz.

Program süreci nasıl işliyor?

– Başvurunuz kurulumuz tarafından değerlendirildikten sonra pitch deck sunumunuz için davet edilirsiniz. Bu aşamayı geçen ekipler uygun programa kabul edilirler.

Programa katılmak ücretli mi?

– Ön inkübasyona kabul edilen ekipler herhangi bir ücret ödemez. İnkübasyon programlarımıza kabul edilen girişimlere uygun açık / kapalı ofis kiralama ve işbirliği modelleri sunulmaktadır.

Bireysel olarak başvurabilir miyim?

– En az iki kişilik ekiplerin başvurusunu kabul ediyoruz.

Ne zaman başvurabilirim?

– Her zaman başvurabilirsiniz.

BUG Lab TEKMER’de ofis alanları ve bu ofislerin tahsis ücretleri nasıl belirlenir?

– BUG Lab TEKMER’de yer almak için başvurduğunuz projeniz değerlendirmeden geçtikten ve TEKMER İcra Komitesi’nden onayladıktan sonra, projenizde çalışacak personel sayınıza göre bünyemizde müsait kalan sunulabilecek alanlar belirlenir ve bölgenin emsal niteliklerine ve kira değerlerine göre YK tarafından belirlenmiş güncel değerler üzerinden piyasa rayicine göre sizlere teklif edilir.

Herhangi bir oyun türü ile programa başvurabilir miyim?

– Oyun endüstrisine yeni ve özgün bir değer katabilecek her türden oyun projenizle başvurabilirsiniz. Minimum, casual olarak tanımlayabileceğimiz uzun soluklu projelere veya daha büyük yapımlara destek vermekteyiz.

Bir çalışma alanı sunuyor musunuz?

– Ön inkübasyon ekipleri için açık ofis, inkübasyon ve sonrası ekipler için açık ve kapalı ofis seçenekleri sunuyoruz.

Başvurmam için oyun fikrimin hangi aşamada olması gerekir?

– Ekiplerin oynanabilir bir prototiple başvurması gerekmektedir.

Ekip olarak bir oyun üzerine çalışıyoruz ancak henüz şirketleşmedik. Yine de başvurabilir miyiz?

– Ön inkübasyon programımıza başvurabilirsiniz.

Ofiste çalışmak zorunda mıyız?

– Hibrit çalışma koşulları sunuyoruz.

BUG Lab TEKMER’de bulunan işletmeler Kanun’da belirtilen hangi desteklerden ve nasıl faydalanabilir?

– Değerlendirme aşamalarından geçip ofis alanı için sözleşme imzalamış işletmeler, kısaca Ar-Ge Kanunu olarak geçen 5746 sayılı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN, ilgili yönetmelik ve zaman zaman da farklı torba kanunlarla eklenen-değiştirilen muafiyet, teşvik, istisna ve desteklerin TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi veya Teknoloji Merkezi)’i ilgilendiren kısımlarından faydalanabilirler. Dikkat edilmelidir ki, Teknoloji Geliştirme Merkezi veya Teknoloji Merkezi (kısaca TEKMER) ile Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (kısaca Teknopark veya Teknokent) farklı kavramlardır. Bu muafiyet, teşvik, istisna ve destekler AR-GE ve Tasarım indirimi, Gelir vergisi stopajı teşviki, Sigorta primi desteği, Damga vergisi istisnası, Gümrük vergisi istisnası ana başlıklarıyla özetlenebilir.